Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

 

2015. március 5-n hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása alapján lényeges változásokat tartalmaz.

A lakosságot leginkább érintő területekről néhány sorban:

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

Belterületek vonatkozásában:

1.)        Az OTSZ alapján, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri – amennyiben helyi rendelet nem engedélyezi - égetése tilos.

2.)        Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Külterületen:

1.)        Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

2.)        A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

 

A további változásokról a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségen lehet érdeklődni hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 06/44/362-005 telefonszámon.

  

Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete szabályozza a belterületi égetést:

  

„ 3. §  …

(2) Az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

 

(3) Ha a komposztálás nem kivitelezhető, akkor a növényi hulladék nyílt téri égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes időben, felnőtt személy folyamatos felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása mellett március 1. és október 31. között – az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig - 0800 és 1800 óra között végezhető. Tartós füstölés nem megengedett. 

 

(4) Ettől eltérő időpontban a jegyző külön engedélye szükséges az égetéshez. Az engedélyt az égetés tervezett időpontját megelőző 8 napon belül kell megkérni. 

 

(5)       Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű hulladékot.

 

(6)       Az égetést úgy kell végezni, hogy az sem élőlényt, sem vagyontárgyat ne veszélyeztessen. Az égetést befejezően a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 

 

......”

 

Dr. Szilágyi Péter

jegyző      

 

Tűzvédelmi rendelet

 

Választása 2019

HVI vezetői határozat