Vidékfejlesztési Program

Külterületi út építése Jánd és Olcsva településeken

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Jánd Község Önkormányzatát, mint támogatást igénylőt, valamint Olcsva Község Önkormányzata, mint Konzorciumi partnert 78 788 883 Ft támogatásban részesítette.

A projekt keretében megvalósult fejlesztések az alábbiak:

  • Jánd 074, 077 hrsz-ú mezőgazdasági út stabilizálása
  • Olcsva 029, 063, 061/2, 0105 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálása

Jánd és Olcsva községek külterületén található, mezőgazdasági zöldterületek, szántóföldek, gyümölcsösök jobb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. Ugyanis csapadékos időjárás esetén a földekre való bejutás mezőgazdasági gépekkel is igen nehézkes volt, a termelt gyümölcsök károsodás nélküli kiszállítása szinte lehetetlen volt még száraz időjárás esetén is.

A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Jánd és Olcsva településeken egy a mai kornak megfelelő út, amely által jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gyümölcsösök és szántóföldek megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 84 015 485 bruttó

Támogatás összege (Ft): 78 788 883 bruttó

Önerő (Ft): 5 226 602 bruttó

Intenzitás :95%