Pályázat falugondnoki munkakör betöltésére

Olcsva Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

falugondnoki munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Olcsva Község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Olcsva Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános, továbbá falugondnoki alapképzettség (vagy a képzettség megszerzésének vállalása),
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,
 • jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység,
 • helyismeret,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja,
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 22. (publikálás: 2021. június 7.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbás Judit polgármester nyújt, a 06-45/570-088-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Olcsva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4826 Olcsva, Kossuth utca 2. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 153/404-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Személyesen: Borbás Judit polgármester, 4826 Olcsva, Kossuth utca 2. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Olcsva Község Polgármestere bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Olcsva Község Önkormányzatának honlapja (www.olcsva.hu) és Olcsva, Kossuth utca 2. szám alatti hirdetőtábla

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.olcsva.hu honlapon szerezhet.