HIRDETMÉNY A 2019/2020. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a végrehajtásra kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (l)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé: