TÁJÉKOZTATÁS

Olcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete alapján nyújtható TELEPÜLÉSI BEISKOLÁZÁSI támogatásról

Támogathatóak köre: szociálisan rászorulók részére az általuk eltartott nappali - általános és középiskolai - rendszerű oktatásban résztvevők, valamint felsőoktatási intézményben nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkezők - beiskolázási költségeihez hozzájárulás.

Támogatás jövedelmi határa: annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 156.750 Ft-ot. (jövedelem igazolása minden családtagra kötelező - 2023. július havi igazolások becsatolása szükséges)

Támogatás összege: 15 000 Ft/fő.

Kérelem benyújtása: 2023. augusztus 1-15. közötti időszakban lehet benyújtani. az önkormányzatnál kérhető formanyomtatványon. A formanyomtatvány és útmutató 2023. július 24-tól átvehető az önkormányzat hivatalában vagy letölthető a honlapról (www.olcsva.hu)